Vyjádření k blokádě II/303 Běloves – V. Poříčí

Napsal Admin Kategorie: Na Hronov
Zobrazeno: 8341
Vytisknout

Vyjádření k blokádě II/303 Běloves – V. Poříčí ze dne 26.9.2018

  

Blokáda dopravy v Malém Poříčí, konaná dne 26. září 2018 zajímala redaktory Náchodského deníku, MFDnes, Českého rozhlasu a ČTK. Dále pak Českou televizi a televizi Seznam s přímým přenosem.

 

 

Před blokádou mně byl zaslán k vyjádření dopis z KHK a ÚS KHK, a.s., který obrželi redaktoři jako stanovisko k přeložce a blokádě. Dotaz zněl, zda je pravdivý.

V odpovědi jsem jim sdělil, že 80% smluv do konce roku 2018 mělo být podepsáno, nikoliv pouze osloveno 80% vlastníků.

Tak zněl slib daný radním pro dopravu Mgr. Červíčkem. Z toho vyplývá další falešný slib, jaký dával Bc. Franc. Slibem prostě nezarmoutíš.

Co se týče neochoty účastnit se jednání s vlastníky pozemků to trvá. Nesouhlasíme s realizací platby za pozemky způsobem, který navrhuje ÚS KHK, a,s. a KHK a toho se nemíníme účastnit. Nemíníme trávit důchod chozením po vlastnících a pracovníci ÚS a SÚS KHK budou mít Havai? Ještě, že tento skvělý nápad Mgr. Červíčka nenapadl ŘSD při obchvatu Náchoda. Měli bychom v důchodu na léta co dělat.

Během blokády mně redaktorka MFDnes ukázala čerstvou SMS zprávu, že se výkupní ceny pozemků určených pro přeložku II/303 Běloves - Velké Poříčí zvyšují ze 180 Kč na 225Kč a ze 335 Kč na 425 Kč.

To se k nám ani nedoneslo a takto si vzájemnou spolupráci s KHK nepředstavujeme.

 

Ing. Chaloupka – předseda SON